Logo_____..__Converted_.jpg

Bkk Marathon

Added by CM

0 reviews

Listed in Running

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Tags:

หลังจาก คณะกรรมการจัดงาน BDMS Bangkok Marathon 2016 ได้ร่วมพิจารณาและมีความเห็นสมควรเลื่อนวันจัดงานออกไป พร้อมๆ กับการจัดหาสถานที่จัดงานแห่งอื่นแทนนั้น

บัดนี้ ทางคณะกรรมการ อันประกอบด้วย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในฐานะแกนกลางประสานงาน ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง และเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กำหนดวันจัดงาน “BDMS Bangkok Marathon 2016” เป็นวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับความอนุเคราะห์จาก กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา) อนุญาตให้ใช้บริเวณถนนอุทยาน (อักษะ) เป็นสถานที่จัดงาน โดยใช้ถนนบรมราชชนนีลอยฟ้าเป็นเส้นทางหลักของการวิ่งมาราธอน

โดยขณะนี้ ทางคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดแผนการต่างๆ อย่างเร่งด่วนดังนี้คือ

1. ด้วยสภาพของสถานที่จัดงาน รวมทั้งบนเส้นทางแข่งขันวิ่งเป็นที่กลางแจ้งตลอดเวลา จะมีผลในด้านสภาพอากาศร้อนและแสงแดด จึงได้ปรับกำหนดการแข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวดังนี้คือ

1.1 ประเภทมาราธอน (42.195 K) เริ่มในเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) เสร็จสิ้นเวลา 06.00 น.

1.2 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 K) เริ่มเวลา 02.00 น. สิ้นสุดเวลา 05.30 น.

1.3 ประเภทมินิมาราธอน (10 K) เริ่มเวลา 05.00 น. สิ้นสุดเวลา 06.30 น.

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ กฎ กติกา และรางวัลในทุกประเภทมิได้มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับผังและแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ จะแจ้งให้ทราบภายในเร็ววันนี้

2. การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) จะใช้สถานที่เดิมคือ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ 2 – 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ใคร่ขอได้รับความเห็นใจในเหตุที่ต้องเลื่อนวันแข่งขันไปซ้ำซ้อนกับงานวิ่งอื่นบางรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต่อจากเวลานี้ไปจะเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนอีกเป็นเวลานานไม่เหมาะสมและเป็นอุปสรรคต่อการวิ่งระยะไกล อาจได้รับอันตรายจากสภาพอากาศร้อนได้ทุกเมื่อ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่อทุกๆ ฝ่าย ณ โอกาสนี้ด้วย

และเพื่อคลายความกังวลของนักวิ่งบางท่าน เกี่ยวกับการเดินทางไปจุด Start & Finish จะจัดรถบัส รับ – ส่ง นักวิ่งจาก กทม. 2 จุด คือ สวนลุมพินี และ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. (วันเสาร์) – 09.00 น. (วันแข่งขัน)

สืบเนื่องจากการที่งานแข่งขัน BDMS Bangkok Marathon 2016 ได้กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมีนักวิ่งบางท่านไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้นั้น ทางคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า ตามกฎสากลในคำรับรองของผู้สมัครได้ระบุชัดเจนว่า หากกิจกรรมต้องถูกยกเลิกทั้งหมดเลื่อนการจัดงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง อันสืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใด จะไม่มีการคืนค่าสมัคร

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้พยายามหาทางออกให้กับนักวิ่งอย่างเหมาะสมที่สุด ดังนั้น ทางคณะกรรมการฯ จึงลงมติว่า นักวิ่งที่สมัครแล้วและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ สามารถโอนสิทธิ์การแข่งขันไปใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไปคือในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้ นั่นหมายถึง นักวิ่งที่โอนสิทธิ์จะไม่ได้รับเบอร์ เสื้อวิ่ง และของที่ระลึกจากการจัดงานในครั้งนี้ แต่จะได้รับของทั้งหมดในการแข่งขันครั้งหน้า โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น

นักวิ่งที่มีความประสงค์จะขอโอนสิทธิ์การวิ่ง สามารถแจ้งความประสงค์การโอนสิทธิ์ได้ทาง E-mail: njatbkk@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 นี้เท่านั้น หลังจากนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอโอนสิทธิ์การแข่งขัน

คณะกรรมการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar